Etkinlik İçin

Cumhuriyet’in 100. Yılında Görsel Bellek ve Fikret Otyam Örneği
Kitap Sohbeti (çevrimiçi)

Konuşmacılar: Hürü Özlük, Gülay Doğan

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi
18 Eylül 2023
13.00-13.45

“Türkiye’de fotoğraf sanatının yaygınlaşması, etkinleşmesi doğrultusunda çalışmalarıyla anılmaya değer fotoğrafçılarımız arasında yer alan Fikret Otyam’ın farklı bir konumu vardır. Asıl mesleği fotoğrafçılık olmasa da Otyam, gazeteci, röportaj yazarı kimliklerinin yanı sıra, Anadolu insanının sorunlarını fotoğraf ile aktarmış; Jacop A. Riis, Lewis Hine ile başlayıp, Roman Visniac, Paul Strand, Eugene Smith ile doruğuna ulaşan toplumsal belgeci fotoğraf anlayışının ülkemizdeki kilometre taşlarından biri olarak, ülkemizin görsel tarihine adını yazdırmakla kalmayıp, dünya fotoğraf tarihinde eşine az rastlanır bir hümanizmanın örneği olmuştur. Anadolu insanının sorunlarını aktarma, toplumsal bilinç yaratma, kısaca ‘insanı insana anlatma’ işlevinin yanı sıra, bu sorunların aşılmasında somut adımların atılmasını da sağlamıştır. 1950’lerin başından 1970’lerin sonuna değin uzanan 30 yılı aşkın etkin fotoğraf uğraşısında, Göçebe Beritan Aşireti’nin yerleştirilmesine katkılar sağlayıp sağlık, eğitim, susuzluk, kuraklık, toprak mülkiyetindeki düzensizlik, istihdam gibi sorunlara dikkat çeken Otyam, tüm bu sorunların yanı sıra, genç kuşakların da aynı bilinçle fotoğraf örnekleri verme yolundaki çabalarına ışık tutarak toplumsal belgeci fotoğraf anlayışının ülkemizde kurumlaşması yolundaki çabalarıyla öncü olmuştur.”